Meny Stäng

Lån utan UC

Lån utan UC kreditupplysning är en vanligt förekommande fras på sökmotorerna. Men vad beror detta på? Det kan finnas flera anledningar till att någon söker på detta. Första skälet kan vara att man vill låna pengar helt utan kreditupplysning på grund av att man inte uppfyller långivarens krav. Det kan man i så fall glömma. Alla låneföretag är nämligen skyldiga enligt lag att göra en kreditprövning. En annan anledning kan vara att man vill undvika att en förfrågan registreras hos UC och då kan det vara en rimlig sökning. Det finns nämligen gott om låneföretag som inhämtar sina kreditupplysningar från andra företag än just UC.

Varför låna utan kreditupplysning hos UC?

Hur kommer det sig då att så många vill låna pengar utan att en kreditupplysning inhämtas från Upplysningscentralen? För de allra flesta är det en fråga om kreditvärdighet. Ett flertal förfrågningar hos UC kan påverka kreditvärdigheten negativt. Om du vet med dig att du bara kommer ta ett lån närmaste året och att det inte kommer bli aktuellt med några fakturaköp eller nya hyreskontrakt exempelvis spelar inte detta så stor roll. En förfrågan hos UC ligger dig inte till last.

lån utan uc

Om det däremot förekommer då och då att du tar små lån, och om du dessutom handlar mot faktura ibland, kan problem uppstå om du varje gång vänder dig till en aktör som hämtar sin kreditupplysning från UC. Väldigt snabbt kan det resultera i ett sänkt kreditbetyg som gör att du får avslag nästa gång du försöker ta lån eller handla på kredit.

Vilka alternativ finns till UC kreditupplysning?

Att låna pengar utan kreditprövning ska överhuvudtaget inte gå, då alla företag är skyldiga att genomföra en kreditprövning. Anledningen är naturligtvis att man vill och ska värna om sund kreditgivning. Tanken är att ingen som saknar möjligheten att betala tillbaka ska kunna bli beviljad ett lån på grund av bristande kontroll.

kreditupplysning

Med denna vetskap är då frågan vilka alternativ som finns till lån utan UC kreditupplysning. Det handlar förstås om att hitta långivare som inhämtar sina upplysningar från andra upplysningsföretag. När man tittar närmare ser man att det främst är två andra företag som tillhandahåller kreditupplysningar till låneföretag. Det rör sig om Bisnode och Creditsafe. Till skillnad från Upplysningscentralens förfrågningar så sparas ingen information hos UC när en förfrågan görs till Bisnode eller Creditsafe. Detta gör att kreditupplysningarna inte kommer ligga dig till last om du framöver ska teckna ett hyreskontrakt, ansöka om ett större banklån eller handla möbler på kredit.

Bisnode kreditupplysning

Vissa långivare hämtar alltså sina kreditupplysningar från företaget Bisnode. Upplysningen som hämtas därifrån innehåller i stora drag de samma uppgifterna som upplysningar från andra företag. Här finns bland annat uppgifter om ditt civilstånd, din adress och även din senast deklarerade inkomst. Här visas också om du har något skuldsaldo hos Kronofogden, om du har skuldsanering eller om du har några betalningsanmärkningar. Här visas också många av dina eventuella lån och krediter.

Uppgifterna hämtas bland annat från banker och kreditföretag. Om du bedriver näringsverksamhet och denna står under konkursförvaltning är det också något som kommer att visas i upplysningen från Bisnode, liksom om du har blivit belagd med näringsförbud. Slutligen visas det hur många tidigare förfrågningar du har registrerade hos Bisnode inom en viss period. Om du har ansökt om många krediter och lån där Bisnode blivit tillfrågade om kreditupplysning på senare tid, är detta något som kan påverka dina chanser att få lånet eller krediten beviljad negativt.

Creditsafe kreditupplysning

Om det är snabblån du planerar att ta är det mycket troligt att du kommer att komma i kontakt med Creditsafe, eller åtminstone se deras namn någonstans. Det här är nämligen ett företag som många snabblåneföretag hämtar sina upplysningar från.

I den upplysning som hämtas från Creditsafe anges dina personuppgifter, det vill säga personnummer, namn och folkbokföringsadress. Vidare uppges din inkomst från de senaste tre åren, vilket hämtas från Skatteverket. Betalningsanmärkningar och eventuella utmätningar och utmätningsförsök visas också. Även skuldsaldo hos Kronofogden visas, liksom skuldsanering. Om du äger några fastigheter visas det, liksom om du har några bolagsengagemang. Ingen annan kan se att du har en förfrågan gjord via Creditsafe.

Andra aktörer

Det har redan nämnts att Creditsafe och Bisnode är de vanligaste aktörerna förutom UC men finns det då några andra företag som också tillhandahåller kreditupplysningar? Ja, det finns ett flertal andra aktörer som dock inte är fullt lika vanligt förekommande. Sergel Kredittjänster AB och Syna AB är två företag som även de tillhandahåller kreditupplysningar. Visma är ett annat företag som också tillhandahåller den här typen av tjänster.

andra aktörer

På de flesta lånesidor kan du snabbt se vilket företag upplysningen kommer att hämtas från. De flesta långivare som inte hämtar sin upplysning från UC brukar också vara tydliga med att förmedla detta, eftersom det är viktigt för väldigt många.

En kreditupplysning för din skull

Det är viktigt att komma ihåg att en kreditprövning inte bara görs för långivarens skull. Den görs faktiskt även för låntagarens, det vill säga din skull. Tanken är att ingen ska bli överbelånad eller belasta sin ekonomi mer än vad som är möjligt att klara av. När ett företag gör en kreditprövning kan de jämföra dina inkomster med dina utgifter och se om det är rimligt att anta att du skulle klara av att återbetala det lån eller den kredit du har ansökt om.

Med UC och Bisnode går det också att se om det här enbart är en i raden av ansökningar, då kan man ana ett mönster där du ofta ansöker om krediter och lån och då kan det vara bra att få ett stopp för detta. En kreditupplysning är helt enkelt till för att skydda dig och din ekonomi, lika mycket som för att skydda långivaren från onödigt risktagande. Alla har med andra ord något att vinna på att en kreditprövning görs, även om det kanske inte känns så just då, för den som får avslag på sin ansökan.

Stora lån registreras hos UC

Om du ska ansöka om ett snabblån eller ett mindre lån kan det vara fullt möjligt att hitta en långivare som hämtar sina kreditupplysningar från något annat företag än UC. Detta gäller även lite större kontokrediter på runt 50 000 kronor, där uppgifterna ibland kommer från Bisnode eller Creditsafe. Om du däremot planerar att ta ett större banklån på 100 000 kronor eller mer, får du räkna med att upplysningen hämtas från UC och även registreras som en fråga i deras register.

När det kommer till större lån är det nästan uteslutande Upplysningscentralen som används och där går det så gott som aldrig att hitta några alternativ. Å andra sidan är det troligtvis inte så ofta du ansöker om sådana lån, så om en sådan förfrågan görs spelar det inte så stor roll. Det är först när du har flera förfrågningar på ett år som det kan påverka ditt kreditbetyg på ett negativt sätt.

Ta hjälp av låneförmedlare

Om du behöver ansöka om ett större privatlån kan det förstås kännas osäkert vilka banker och långivare som faktiskt kan tänka sig att bevilja det lån du är ute efter. Med tanke på att en registrerad förfrågan hos UC kan vara till nackdel om du behöver ansöka om ett nytt lån, kan det därför vara en god idé att istället vända dig till en låneförmedlare och ansöka om lånet. Du fyller då enbart i en ansökan på låneförmedlarens hemsida men din ansökan går i sin tur ut till alla de låneföretag som låneförmedlaren samarbetar med, ofta 15-20 stycken. Dessa utför sedan kreditprövningar och inkommer sedan med eventuella erbjudanden.

Även om varje bank inhämtar en upplysning så registreras endast en förfrågan hos UC, vilket gör att det inte syns att flera långivare behandlat din ansökan. På så sätt kan många långivare få chansen att ge dig sina bästa erbjudanden men du slipper mängder av förfrågningar hos UC. Detta är en möjlighet som blir allt mer uppskattad och det är idag många privatpersoner som väljer att vända sig till någon av de låneförmedlare som finns när de behöver ett lån. Det finns förmedlare både för större och mindre lån, men naturligtvis är det störst nytta att göra detta när det handlar om större lån. Små lån kan du som sagt oftast få utan att någon kreditupplysning hämtas från UC ändå.

Viktigt att tänka på

viktigt att tänka på när man ska ta ett lån

Om det finns någon som vill försöka undvika en UC kreditupplysning på grund av att de egna ekonomiska förutsättningarna är riktigt dåliga, så är det bättre att försöka lösa situationen på något annat sätt. För det första är chansen att få ett lån beviljat väldigt liten och för det andra kan det bli svårt att sköta amorteringarna om lånet trots allt skulle bli beviljat.

Kanske finns det möjlighet att låna pengar av någon närstående, som kan låta dig betala tillbaka lite mer på egna villkor, eller kanske finns det möjlighet att ordna någon mer långsiktig lösning, som ett extrajobb eller annat som kan ge dig en höjd inkomst på mer permanent basis. Ofta går det att lösa situationer med andra metoder än de snabblån som erbjuds på nätet.

Dela sida: