Meny Stäng

Vad händer när du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden?

Brev från Kronofogden

Förr eller senare kommer många av oss att möta en ekonomisk utmaning som innebär att det plötsligt dyker upp en ovälkommen gäst i brevlådan – ett betalningsföreläggande. Men vad innebär egentligen detta, och hur bör du agera om det händer dig? Låt oss dyka djupare in i processen och dess konsekvenser.

Det första steget: Vad är ett betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är ett dokument som anger att någon vill ha betalt från dig. Genom att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten hoppas fordringsägaren (den som vill ha betalt) att få hjälp med att driva in skulden.

Detta kan verka skrämmande, men det är viktigt att förstå att betalningsföreläggandet i detta skede endast är en begäran och inte en juridiskt bindande dom. Du har därmed fortfarande tid att agera för att lösa situationen innan den eskalerar ytterligare.

Att agera snabbt: Betala eller bestrid skulden

När du tar emot ett betalningsföreläggande från Kronofogden har du i princip två alternativ:

 1. Betala hela skulden – Detta är det snabbaste och enklaste sättet att lösa problemet på, om du har möjlighet att göra det. Genom att betala skulden undviker du att situationen förvärras.
 2. Bestrid skulden – Om du anser att skulden är felaktig eller om du har anmärkningar på kravets korrekthet, kan du bestrida föreläggandet. Det innebär att du informerar Kronofogden (och därmed fordringsägaren) om att du motsätter dig hela eller delar av kravet.

Det är avgörande att du vidtar åtgärder snabbt. Fristen för att betala eller bestrida är kort, och underlåtenhet att agera kan leda till betydande negativa konsekvenser.

Vad händer om du inte agerar?

Du kanske undrar vad som händer om du ignorerar betalningsföreläggandet. Tyvärr är det inte en bra idé att sticka huvudet i sanden. Om du inte betalar eller bestrider föreläggandet inom den angivna tidsfristen så antar Kronofogden att skulden är korrekt. De kommer då att fastställa ett så kallat utslag.

Utslaget och dess konsekvenser

När Kronofogden utfärdar ett utslag innebär det att skulden nu är fastställd juridiskt. Det har flera allvarliga konsekvenser:

 • Betalningsanmärkning – En betalningsanmärkning registreras, vilket gör att din kredithistorik påverkas negativt. Denna anmärkning kommer att synas i din kreditupplysning i tre års tid.
 • Ökade kostnader – Förutom originalskulden och eventuella inkassokrav tillkommer nu även kostnader för Kronofogdens arbete.
 • Utökade åtgärder – Kronofogden kan börja vidta tvångsåtgärder för att driva in skulden, såsom utmätning av din lön eller dina tillgångar.

Hur påverkar en betalningsanmärkning ditt liv?

Hur påverkar en betalningsanmärkning ditt liv?

En betalningsanmärkning är mycket mer än bara en notering i ett register. Den kan ha långtgående konsekvenser för ditt ekonomiska liv:

 • Svårigheter att ta lån – Banker och andra långivare är ovilliga att ge kredit till personer med betalningsanmärkningar.
 • Hyra bostad – Många hyresvärdar kollar kreditupplysningen innan de hyr ut en bostad. En anmärkning kan göra det svårare att hitta boende.
 • Anställning – Vissa arbetsgivare gör kreditupplysningar i rekryteringsprocessen, särskilt för tjänster som innebär ekonomiskt ansvar.

Vägen tillbaka: Hur hanterar du en betalningsanmärkning?

Om du har fått en betalningsanmärkning är det viktigt att du tar aktiva steg för att återställa din ekonomiska situation:

 1. Betala av skulder – Prioritera att betala av skulden som ledde till betalningsanmärkningen.
 2. Undvik ny skuldsättning – Gör en budget och håll noga koll på dina utgifter för att undvika att dra på dig nya skulder.
 3. Kommunicera med fordringsägare – Försök att nå en överenskommelse med fordringsägare om betalningsplaner eller avbetalningslösningar.

Sammanfattning: Din ekonomiska hälsa är viktig

Att få ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en seriös signal om att din ekonomiska hälsa är i fara. Genom att agera snabbt och ansvarsfullt kan du minska skadan. Betala om du kan, bestrid om du måste, men agera alltid. Kom ihåg att en betalningsanmärkning är mer än bara en fläck på din kreditupplysning – den kan påverka hela ditt liv.

Att vara medveten om dessa konsekvenser och aktivt arbeta för att undvika dem är avgörande för att bibehålla en sund ekonomisk situation. Ditt framtida ekonomiska jag kommer att tacka dig.

Dela sida: